banner zdb
 
 
 
Archief >Salesiaanse Heiligheid > Don Rua
Don Rua en Don Bosco

Eeuwfeest van het overlijden van Don Rua 1910 - 2010

In een korte brief aan de salesianen heeft Don Pascual Chávez, algemeen Overste van de salesianen, officieel het jubeljaar aangekondigd van de dood van Don Rua,
de eerste opvolger van Don Bosco.
Het jubeljaar zal beginnen op 31 januari 2010 en het jaar daarop in 2011 op dezelfde dag eindigen. Het is bij de dood van Don Bosco, op 31 januari 1888 dat Don Rua
de eerste opvolger werd. Hij zou het werk en het gedachtengoed van de Stichter
verder zetten en in zijn spoor gaan. lees verder...

Lees de integrale brief van Don Pascual Chávez...
Lees de korte voorstelling van Don Rua
Bekijk het videofragment over het Don Rua Congres te Turijn 28/10 - 1/11
Uit de rondzendbrief van 29 januari 1896
Presentatie: Don Rua - levensbeschrijving
Presentatie : Fragmenten uit het leven van Don Rua

Don Rua

Levensbeschrijving van Don Rua

Michele werd geboren op 9 juni 1837 te Turijn, Valdocco. Dit is de wijk waar Giovanni Bosco enkele jaren later zijn Oratorio definitief zal vestigen. Michele was de 4de en jongste zoon uit het tweede huwelijk van Giovanni Battista, een controleur uit de nabijgelegen wapenfabriek. Michele had van bij zijn geboorte een zwakke gezondheid, zodat hij opgroeide als een tengere, frêle jongen.

Hij ontmoet don Bosco voor het eerst in september 1845 in het Refugio van Markiezin de Barolo. Een kameraad had hem uitgenodigd om mee te gaan naar het Oratorio. Als het van hem afhing keerde hij daar elke zondag terug; maar zijn moeder zag hem liever niet met dit soort jongens optrekken. Toch laat ze toe dat hij in 1847 lid wordt van de Compagnie van St.-Aloysius. Michele ziet don Bosco ook op de lagere school, bij de Broeders van de Christelijke scholen. Don Giovanni is er aalmoezenier. lees verder...

Don Rua handschrift don rua

Brief van Don Rua aan de DMH

Don Rua heeft verschillende brieven geschreven aan de Zusters van don Bosco. Er is een brief bij die in bijzondere omstandigheden geschreven werd, nl. de publicatie van de Elenco van het Instituut. Wat maakt dit zo bijzonder? Dat staat in de brief te lezen en vergeet bij het lezen niet dat hij ook voor ons geschreven zou kunnen zijn...

Aan Dochters van Maria Hulp

Hier is de Algemene Elenco van het Instituut voor het jaar 1893. Als u door het boekje bladert zal u zien dat er steeds meer huizen komen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika.
Jullie zullen zien dat er nieuwe noviciaten worden geopend en dat het aantal zusters die door God worden geroepen in het Instituut, wonderlijk gestegen is. lees verder...