banner zdb
 
 
 
Archief >Salesiaanse Heiligheid > Franciscus van Sales
Franciscus van Sales

Biografie

François is geboren op 21 augustus 1567 en is het eerste kind van François en Françoise de Sales. Het gezin woont in Thorens,
op het kasteel van de familie, in Savoye. Savoye is deels gelegen in het zuidoosten van het huidige Frankrijk.
De hertog van dit uitgestrekte gebied woont in Turijn.
De jonge François is een goede leerling en zijn familie heeft voor hem een mooie loopbaan op het oog. Tijdens zijn studie in Parijs,
zestien jaar oud, maakt hij een diepe geestelijke crisis door,
wanneer hij gegrepen wordt door de calvinistische predestinatieleer.
Hij vreest dat God hem heeft voorbeschikt tot eeuwige verdoemenis en dat hij niets kan doen om aan dat vreselijke lot te ontsnappen.
Jean-Pierre Camus geeft een beschrijving: ‘Die bekoring maakte zoveel indruk op zijn ziel dat hij er alle rust door verloor, en niet meer kon eten of drinken. Na een maand van zware ziekte en ellende verlost een eenvoudig gebed tot Maria hem van zijn angsten;
een ervaring die hij nooit zal vergeten en een remedie die hij later ook anderen zal aanraden als zij in geestelijke nood verkeren.
Hij zet zijn studies, wereldlijk en kerkelijk recht, voort in Padua.
Al in Parijs beseft hij dat hij niet naar een wereldlijke carrière verlangt, maar naar een leven in dienst van God. In Padua komt hij tot een besluit. Jarenlang houdt hij zijn wens voor zijn familie verborgen,
maar uiteindelijk zet hij door en wordt hij in 1594 tot priester gewijd.
Lees de biografie

 

Franciscus van Sales

Voorstelling : Inleiding tot het devote leven

Dit boek bevat een keuze uit de brieven die François de Sales (1567-1622) schreef aan zes van zijn vrienden. Vier van deze zes zijn vrouwen, onder wie de heilige Jeanne de Chantal en de vrouw die de brieven ontving die de basis vormen van de wereldberoemde inleiding in het geestelijk leven, de Philothea.
In de Philothea laat François de Sales zien dat hij een geestelijk leidsman is van niveau, met oog voor de unieke persoonlijkheid van elk mens. In zijn brieven weet hij dit inzicht te verbinden met zijn gave voor liefde en vriendschap. Deze kenmerkende combinatie van geestelijke begeleiding en vriendschap staat in ‘Eén van hart’ centraal. De brieven zijn van duidelijke inleidingen voorzien. lees verder...

Het boek is te bestellen via de website van de Nederlandse provincie van de Oblaten van Franciscus van Sales:

www.oblaten.osfs.nl
Bron:
Judith de Raat


François de Sales

Presentatie :

Levensbeschrijving
François de Sales

Philothea

introduction à la vie devote

Presentatie :

Gedachten
Brieven
Beproevingen Fr. van Sales

"Introduction à la vie dévote "

" Beste lezer/lezeres,

ik vind het belangrijk dat je ook even het volgende leest,
dat ik bij wijze van voorwoord aan je schrijf. Ik ben bisschop, en in mijn dagen vond men het maar vreemd dat ik me ophield met zielzorg aan afzonderlijke
mensen. In jullie tijd kan men daar misschien wat beter inkomen, want ook deze dingen kennen
hun ontwikkeling.

In elk geval: ik kan het niet laten. Nu moet je niet denken dat het mijn eigen idee was, mijn persoonlijke tips aan ... "

Lees de volledige vertaling,
door Willem Spann, osfs