banner zdb
 
 
 
Archief > Salesiaanse Heiligheid > Teresa van Avila

Teresa van Avila

"Als gemeenschap onze spiritualiteit ter harte nemen"

Zoals onze Constituties het voorschrijven:
"vereren wij op een bijzondere manier de H. Jozef,
de H. Frans van Sales en de H. Teresa van Avila" (const.46)
.
Ook het "XXIIste Algemeen Kapittel roept ons op om
"het da mihi animas cetera tolle van don Bosco
en het antwoord van Maria Mazzarello op de leuze
aan u vertrouw ik hen toe hernieuwde kracht te geven. Daarom engageren wij ons om de bronnen terug te vinden van onze spiritualiteit in Frans van Sales en Teresa van Avila.
Zij zijn de tekens van een leven verenigd met God en gegeven aan de anderen.
Zij zijn ervaren gidsen op de weg van de heiligheid."
(Akten A.K. XXII -38)

"In de spiritualiteit van Teresa van Avila staat de ervaring van Gods liefde centraal. Als deze ervaring authentiek is
leidt ze tot een vreugdevolle ontmoeting met de naaste en de gave van zichzelf. Voor Teresa is de groei van de caritas
criterium om na te gaan in hoever eerlijke aanbidding en contemplatie authentisch zijn.
Zij is een mystieke vrouw en een onvermoeibare missionaris. Zij leidt ons naar de bron van elke vorm van gezonden-zijn :
de liefde en de verbondenheid met God. "
(Akten A.K. XXII - 30)Uitgebreide levensbeschrijving :
Carlos Noyen, ocd

"Laat niets u verstoren..."

Presentatie over het leven van Teresa de Jesus

"Mijn God, wat deed U veel voor mij en wat duurde het lang voordat ik naar U verlangde.
Maar nu kom ik tot U, keer U niet af van mij,
want nooit houdt uw barmhartigheid op... "
- V. 4